ЦПО “ИЛОНА СТИЛ” работи с квалифицирани преподаватели с дългогодишен опит в организирането на професионални курсове

Завършилите получават УДОСТОВЕРЕНИЕ за професионално обучение, издадено от ЦПО към НАПОО, след полагането на държавен изпит по тeория и практика.

Работи се по учебни програми, разработени спрямо държавните образователни изисквания. Завършилите получават УДОСТОВЕРЕНИЕ за професионално обучение, издадено от ЦПО към НАПОО, след полагането на държавен изпит по тeория и практика.

Времетраенето на курса е фиксирано, но въпреки това се съобразяваме с възможностите на всеки курсист и при необходимост то бива удължено.